Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.

Minister Sybilla Dekker rijp voor de psychiater

Minister Dekker heeft op klaarlichte dag bekend gemaakt dat de huurbescherming voor 600.000 woningen wordt afgeschaft door de huurprijs van bestaande woningen gigantisch te verhogen. 600.000 huurders moeten maar zien dat ze wat anders krijgen. Woningcorporaties hebben 14 miljard euro op de plank liggen en weten niet wat ze ermee aan moeten.

Minister Dekker wil ook dat woningcorporaties nog meer huurwoningen verkopen. Daarnaast moeten corporaties ťťn op de vier huurwoningen naar de zogenaamde vrije markt brengen. Daarmee worden 600.000 huurwoningen onbetaalbaar voor veelal de zittende huurders.
Ook heeft zij, zonder er met een psychiater over te spre-ken, uitgeroepen dat die huurders moeten doorstromen naar een (voor de beurs van die huurders meer passen-de) duurdere woning. Ze heeft er niet bij verteld waar die woningen staan. Dat kan ook niet want die woningen moeten nog gebouwd worden.

Nieuwe dure woningen moeten volgens haar de doorstro-ming op gang brengen. Wie verteld dit achterlijke mens dat dit nog geen bewindsman gelukt is. Ringers, Neher, in 't Veld, van Aartsen, Witte, Udink, Schut, Bogaers, Nijpels, Gruyters, van Dam, Winsemius, Brokx, Heerma, Tommel, Kamp, Remkes, hoezeer zij allen vanuit hun politieke overtuiging (de een wat meer dan de ander) de woning-nood wilden oplossen; woningbouw in het dure segment heeft nooit de doorstroming geleverd die men daaraan graag wilde toedichten.
Nu Dekker haar eigengereide zin doordrijft en kennelijk niets geleerd heeft bij o.a. Erdal, de Arbeidsinspectie, Ministerie van Landbouw en Visserij, VNO-NCW, zullen haar oud-collega's commissarissen en bestuurders bij ondermeer Heineken, VNO-NCW, UMC, Rabobank, NS en Koning Willem I stichting, haar niet meer herkennen.
Minister Dekker zou er verstandig aan doen om zich zo snel mogelijk te laten behandelen.
28 november 2004


U luistert naar Radio 2Dekker moet behandeld worden
 
Mevrouw Dekker wil bezuinigen op de uitgaven voor huursubsidie. Een loffelijk streven. Alleen, je moet aan de goede kant beginnen. Het is niet erg handig een beleid te ontwikkelen dat slechts meer mensen zal opleveren die van de huursubsidie afhankelijk zullen zijn. Er komt nu een nieuwe categorie huurders bij die een beroep zal moeten doen op huursubsidie. En voor een deel komen grote groepen huurders op straat te staan en moeten gemeenten en corporaties vangnetten gaan creŽren.  Het is een uitwas van het moderne kapitalisme (dat zo met het overheids-bestuur verweven is) die zo pijnlijk zichtbaar wordt.

Laat mevrouw Dekker en politici weten dat dit niet langer meer kan.
Minister VROM, mw. S.M. Dekker, Postbus 30941, 2500 GX Den Haag.
E-mailadressen woordvoerders volks-huisvesting Tweede Kamer:
B.Bochove@tweedekamer.nl (CDA)
S.Depla@tweedekamer.nl (PvdA)
P.H.Hofstra@tweedekamer.nl (VVD)
W.vGent@tweedekamer.nl (GL)
KvanVelzen@sp.nl (SP)
G,vAs@tweedekamer.nl (LPF)
D66secretariaat@tweedekamer.nl (T.a.v. F. Koser-Kaya)
T.Huizinga@tweedekamer.nl (PvdA)
S.Depla@tweedekamer.nl (ChristenUnie)
C.vdStaaij@tweedekamer.nl (SGP)

De Nederlandse Woonbond is bereikbaar onder:
Nieuwe Achtergracht 17, 1018 XV Amsterdam. Tel. 020 - 551 77 99.

Copyright 2004 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum