Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.

Minister Donner betaald mee aan website Verblijf op Aarde

Den Haag-. Naar nu bekend is geworden betaald justitieminister Jan Hein Donner mee aan de verdere ontwikkeling van de website Verblijf op Aarde. Donner, die hierover door het ANP werd benaderd, verklaarde volstrekt verrast te zijn dat er een bedrag van zijn rekening was afgeschreven voor dit doel.

Eigenaar van de website die bij de provider Alphamega-hosting is ondergebracht, is de Hilversummer Jacques Janssen die gelden inzamelt voor de ontwikkeling van zijn site Verblijf op Aarde. Hij heeft van een aantal eigenaren van rekeninghouders die goed bij kas zitten, éénmalig een bedrag van € 25 voor dit goede doel laten afschrijven.

Minister Donner is verbolgen dat dit zomaar kan en is niet van plan het er bij te laten zitten. Ook beter gesitueerden moeten in dit land volgens hem beschermd worden tegen dit soort malversaties. Hij wil laten uitzoe-ken hoe het mogelijk is dat er iets van zijn bankrekening wordt afgeschreven, zonder dat hij daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. Ofschoon minister Donner dit hoog opneemt haalt de Hilversumse websitebouwer veelbetekenend zijn schouders op over Donner's voor-nemen en zegt dat betrokkenen vanaf morgen gratis zijn nummer kunnen bellen met het verzoek de afboeking ongedaan te maken.
23 maart 2005


U luistert naar Radio 2

 


 


De normen en waarden van de Tweede Kamer

Bij de pogingen de donorregistratie te verplichten, haalde dit voornemen bakzeil bij de Tweede Kamer. Ook al werd eenieder de gelegenheid geboden kenbaar te maken dat hij geen donor wilde zijn. De Kamermeerderheid had ethische bezwaren tegen een dergelijke gang van zaken. De Kamer heeft zitten te slapen nu minister Donner  een aantal loterijen het mogelijk heeft gemaakt om bij enige miljoenen Nederlanders die hieraan deelnemen, ongevraagd en éénmalig € 5,25 van hun rekening af te schrijven als bijdrage voor het cadeau van de koningin en een aantal goede doelen.
Minister Donner heeft desgevraagd de Tweede Kamer doen weten dat hij aan de loterijen geen toestemming heeft gegeven om € 0,15 in rekening te brengen bij de mensen die telefonisch te kennen geven hier niet van gediend te zijn.

© Copyright 2004 - 2005  J.M.J.F. Janssen - Hilversum