Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.


 

Gooische huurders krijgen geen of onvoldoende rechtshulp

Huurders uit Gooi en Vechtstreek die een huurconflict met hun verhuurder hebben en bij de huurcommissie aankloppen, krijgen in vergelijking met huurders uit Amsterdam, geen of onvoldoende rechtshulp. De ervaring van een drietal leden van de huurcommissie Hilversum, die tevens zitting hebben in de huurcommissie Amsterdam is, dat Amsterdamse huurders veel gebruik maken van de in de hoofdstad actieve huurteams. Omdat Gooi en Vechtstreek geen huurteams kent zoals in Amsterdam, staan veel huurders daar bij de huurcommissie met lege handen.


Uit het Statuut van de Ombudsman over wat er door hem behandeld kan worden:
"
Een onderwerp moet zodanig van aard zijn dat het niet door reguliere verslag-geving van het dagblad kan worden behandeld".

gaat aan zelfgenoeg-zaamheid ten onder

Hilversum-. De Gooi- en Eemlander heeft zichzelf de das omgedaan door geen rekening te houden met wat de inwoners van deze regio van een regionaal dagblad verwachten. En ofschoon de krant zich geregeld beroept op wat zijn lezers willen, wordt hij steeds minder gelezen en durft men de oplagecijfers, in tegenstelling tot vroeger, niet eens meer te vermelden.

De Gooi- en Eemlander gaat aan luiheid, incom-petentie en zelfgenoegzaamheid ten onder. Het is de Mark Lotz onder de regionale dagbladen. Als de krant zich werkelijk iets gelegen zou laten liggen aan wat de lezers vinden zou zij exit-gesprekken moeten hebben met de abonnees die hun abonnement opzeggen. Daar kan men wat van leren, maar men etaleert slechts een kritiekloosheid jegens overheden en organisaties waar macht is opgehoopt of waar veel geld bij elkaar ligt. De Gooise inwoners herkennen zich daar niet in en verwachten van een regionale krant dat die kritisch is, stelling neemt tegen de machthebbers, het geluid van de onderliggers, minderheden en criticasters laat horen en in ieder geval onafhankelijk is. Het is onvoldoende om daarmee te adverteren.

Altijd met de bestuurders meegelopen
Ik kan er over meepraten want ik heb meerdere malen de Gooi- en Eemlander in het stof laten bijten bij de Raad voor de Journalistiek. De laatste keer betrof het de door de gemeente Hilversum te verlenen Cultuurprijs aan zijn toenmalige directeur van de dienst Cultuur, de heer Zijlstra. Ik heb deze bestuurlijke incest bij de gemeenteraad gehekeld. De Gooi- en Eemlander vond dat dit niet kon en dichtte mij van alles en nog wat toe.
De gouvernementele instelling van de krant maakte het dat ik beschuldigingen te verduren kreeg die niet door de beugel konden. De krant had geen enkel oog voor het feit dat toekenning van de cultuurprijs aan één van de hoogste ambtenaren volgens het ambtenarenreglement niet toegestaan was, afgezien van het feit dat van een directeur verwacht mag worden dat hij zijn werk naar behoren vervult, in dienst van de gemeenschap en daarvoor niet nog eens apart geridderd dient te worden. Nadat de Gooi- en Eemlander weigerde te rectificeren ben ik naar de Raad voor de Journalistiek gestapt, die mij in het gelijk stelde.

Sterk staaltje van nieuwsvoorziening
Jarenlang heeft de Gooi en Eemlander lippen-dienst bewezen aan woningbouwvereniging Atrium. Hoevaak de huurdersvereniging ook bij de krant aan de bel trok omdat ze nieuws had; de Gooi- en Eemlander presteerde het om stelselma-tig de zijde van Atrium te kiezen en om geen aandacht aan het standpunt van de huurdersvere-niging te schenken, zelfs al ging het niet eens om een conflict tussen de huurdersvereniging en de verhuurder. Opvattingen van de huurdersvereni-ging op het gebied van de woningtoewijzing, toepassen van zonne-energie, de jaarlijkse huur-verhoging, de verantwoording van de verhuurder in zijn jaarverslag; het mocht allemaal niet baten, want het schaadde het belang van de verhuurder. Toen de verslechterde verstandhouding tussen de huurdersvereniging en Atrium voorbij was koos de krant alsnog partij voor Atrium, terwijl de relatie tussen beiden hersteld was. In een artikel liet de Gooi- en Eemlander uitvoerig Atrium's PR-man Ben de Veth aan het woord die twee oud-bestuurders van de huurdersvereniging aanwees als veroorzakers van alle 'ellende'. Zo doet een PR-man dat. De Veth en anderen werden spre-kend door de krant opgevoerd die de 'vrije kwalifi-caties' aan het adres van de de oud-bestuurders gretig noteerde, zonder hoor en wederhoor toe te passen.  Het kwam de krant kennelijk niet goed uit om het standpunt van de beschuldigden te horen. Men pleegde nog liever een journalistieke doodzonde dan de mening van die twee oud-bestuurders weer te geven. Hoor en wederhoor is voor de Gooi- en Eemlander een holle frase.

Opzet Gooi- en Eemlander wordt anders kondigde de krant in de zomer van 2005 aan. De radio- en tv-gegevens komen voortaan op een handige vaste plek. Hoofdredacteur P. de Vries, die liever geen kritische e-mails van mij ontving, ging in het kader van een veranderende redactie naar Alkmaar om bij het Noordhollands Dagblad  dit 'Hilversumse beleid' te introduceren, niet beseffende dat ook straks die krant, wanneer ze door de Vries doordrenkt is met provinciaalse bekrompenheid, zich buiten de markt prijst.
10 december 2005


U luistert naar Radio 2
 

 

Uit de "nieuws"praktijk van

Huizers willen af van Zondagsrust
Huizen -. Wonen in Huizen is fijn, maar veel ontspanningsmogeklijkheden zijn er niet. Jongeren vinden dat er veel te weinig te beleven is in hun woonplaats. Maar ook ouderen willen meer leven in de brouwerij. De traditionele zondags-rust bijvoorbeeld blijkt voor veel Huizers een punt van discussie, etc.

Parkeerzondaar is goudmijntje
Hilversum-. Zeer hardnekkig stopt een parkeercontroleur al sinds begin december zes dagen per week een bon van 48 euro onder de ruitenwisser van ene Citroen CX. Het dak vertoont een enorme deuk. Er is naar verluidt een omwonende op gaan staan, etc.


Na de gemeenteraadsverkiezing wenden mensen van de Elektrobuurt zich tot de krant met het verzoek een berichtje te plaatsen over wat hen met CDA-fractieleider Otger Meuwissen is overkomen. Men wacht nog steeds op publicatie. Lees het hier.

 

© Copyright 2005 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum