Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.

 

U luistert naar Radio 2
 


Uit de site van Intervaluta
waar Van den Berg tot voor kort directeur was.

Intervaluta heeft van de Stichting Autori-teit FinanciŽle Mark-ten (AFM) een ver-gunning gekregen voor het aanbieden en verrichten van diensten als ver-mogensbeheerder op het gebied van contante valutahandel. De AFM ziet er onder andere op toe dat de bij haar geregistreerde ondernemingen voldoende financiŽle midde-len hebben. Ook stelt de AFM uitgebreide eisen aan de bedrijfsvoering. Daarnaast eist de AFM dat de middelen van cliŽnten te allen tijde gescheiden blijven van de eigen middelen van de onderneming. Voor cliŽnten van Intervaluta wordt dan ook op diens eigen naam een bank-rekening geopend. Over deze rekening heeft Intervaluta geen enkele beschikkingsbe-voegdheid.

Gemini-S krijgt nog bijna 10.000 euro
van mijnheer Renť van den Berg

Den Haag-. Radio, televisie en schrijvende pers hebben het deze dagen over al die topsporters die zo lekker zijn toegestopt door mijnheer Van den Berg. De andere kant van de medaille is dat zoín 1.300 beleggers voor nu al 11 miljoen euro bij mijnheer van den Berg het schip zijn ingegaan. De schuldeisers, waaronder onder andere het Haagse Bronovo-ziekenhuis dat enige tonnen op de rekening van mijnheer Van den Berg heeft gestort, doen verwoede pogingen om hun geld terug te krijgen. Zij hopen tegen medio september op een opbrengst van zeker 70 miljoen euro uit TsjechiŽ. Op basis van informatie van mijnheer Van den Berg.

Maar curator Van Hees geloofd daar allemaal niet meer in. Mijnheer Van den Berg hangt het ene mooie verhaal na het andere op. En dat die verhalen mooi en imponerend zijn bewijze de vele gedupeerden. Zoín ziekenhuis geeft toch geen ton voor mooie praatjes. Of Toch? En als je Martin Verkerks opvattingen over mijnheer Van den Berg leest, dan vraag je je af of die topsporters niet verder dan de derde klas van de basisschool zijn gekomen. Zelfs nadat de Autoriteit FinanciŽle Markten bij het Openbaar Ministerie aangifte heeft gedaan blijft de toptenniswereld, waarin hij zoveel miljoenen heeft gestopt, heilig in hem geloven. En nadat iedereen heeft kunnen lezen dat volgens het verslag van de curator mijnheer van den Berg de inleg van de ene belegger uitkeert aan de andere, meent toptennisser Van Lottum dat mijnheer Van den Berg een tikkeltje naÔef was. ďHij heeft in zijn enthousiasme de verkeerde keuzes gemaakt door te investeren in spelers, die dat niet waard warenĒ, zo laat hij de Volkskrant uit zijn mond optekenen.

Zo was
hij nog op de banen van de Bokkeduinen bij de Dutch Open, zo werd hij even later door de politie gearresteerd op verdenking van grootscheepse fraude. Op de foto links feliciteert hij zijn pupil Melle van Gemerden met een overwinning tijdens het Dutch Open tennistournooi. Beleggers bij Alex tennisclassics in Eindhoven werden lekker gemaakt met Ďeen alternatieve beleggingí. Geen zekerheden, geen contracten, maar wel een gegarandeerd jaarrendement van 50 procent of meer. Dat is echter niet te rijmen met wat hij op zijn site beweert: Ďdat in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstí, weliswaar een alom bekend financiŽle uitdrukking, maar in het licht van wat hij de Eindhovense tennissers beweert, mag je wel je wenkbrauwen ophalen.
Het massale vertrouwen dat de slachtoffers in mijnheer van den Berg stellen en hem ook nu nog door dik en dun verdedigen, heeft natuurlijk contracten overbodig gemaakt. Curieus is hoe hij op zijn site met flemende teksten en een verwijzing naar de Stichting Autoriteit FinanciŽle Markten, die hem nu bij de poten heeft, vertrouwen bij het grote publiek probeert te genereren.

Aan het lijstje benadeelden mag de Hilversume volleybalvereniging Gemini-S worden toegevoegd. Hij zou de sympatieke amateursportvereniging wel helpen met Ä 7.500 aan sponsorgelden. Ook hier natuurlijk geen contract, geen schriftelijke bevestiging. Het bestuur dat tot voor kort met deze toezegging rekening heeft gehouden, zag zich onlangs genoodzaakt de ledenvergadering een voorstel te doen voor contributieverhoging, om het financiŽle gat te vullen. Er staat ook nog een kledingrekening open. Bedankt mijnheer Van den Berg om uw financiŽle geklooi en gespeculeer mede af te wentelen op de leden van een volleybalclub die de eindjes maar met moeite aan elkaar kan knopen. Ik hoop dat  onze voorzitter Bert Bezemer mijn advies opvolgt en zich meld bij curator Van Hees. Als iemand recht heeft op het geld is het wel Gemini-S.
25 juli 2005

Copyright 2005 - J.M.J.F. Janssen - Hilversum