Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.

Theo van Gogh door moslim definitief het zwijgen opgelegd

Op klaarlichte dag heeft een religieuze moslim op 2 november in Amsterdam  beroepsquerulant, columnist en filmmaker Theo van Gogh zijn woord ontnomen. En ook zijn adem. Op rituele wijze, met twee messen in zijn buik en een aantal kogels in zijn lichaam werd Van Gogh, na zijn zoon naar school te hebben gebracht, beestachtig afgeslacht.

Godverdomme, dat dit in MIJN stad kan gebeuren, riep Job Cohen uit toen hij het hoorde. Maar een week eerder liet Cohen een Nederlands echtpaar door Marokkaanse jongeren de Diamantstraat uitjagen. Politicus Geert Wilders geeft toe angst te hebben, maar laat zich niet de mond snoeren. Deze moord laat zien welk klimaat we hebben laten ontstaan. Maar dat zeiden we in mei 2002 bij de moord op Pim Fortuin, ook al. Tot hier en niet verder roepen TK-leden. Maar dat riep men in mei 2002 ook al.
Nu dus alweer iemand om zeep gebracht, die juist tot het uiterste ging om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, om zelfs te staan voor het door anderen kunnen uiten van die verderfelijke en verotte mening, waar hij verder geen enkele boodschap aan had. Pim Fortuin ging hem hierin voor. Nu zijn er jonge moslims in ons land die in de gelegenheid worden gesteld een dubbele nationaliteit te verwerven om vervolgens op grond van hun moedernationaliteit ons de grenzen van hun religie op te dringen en anders maken we kennis met hun islamitische Jihad. Ze kennen niet alleen onze taal niet, maar weten ook niets van onze cultuur, die aan eenieder een ongekende vrijheid biedt om te existeren. In die vrijheid is geen plaats voor moord. En door die dubbele nationaliteit kunnen ze ook nog niet eens het land worden uitgezet.
De dader had al een advocaat nog voordat hij door de politie kon worden verhoord. Wat is dit voor land?
3 november 2004


Reactie op het voorgaande

Beste Jacques,

Ik mis in je commentaar een zekere distantie. Je ziet met alle respect volgens mij een essentieel ding over het hoofd: Zowel Fortuin als Van Gogh handelden en spraken in strijd met twee natuurwetten, t.w. met de wet van het respect, en met de wet van de geborgenheid. Dat roept ongelooflijke reacties op bij militante radicalen.
Moord is niet goed te praten, maar vanuit het "intelligere", het waarom ?, nog wel te "intelligeren" zoals Baruch Spinoza een aantal eeuwen geleden schreef: humanes actiones, non lugere,non ridere, neque detestari, sed intelligere. (Menselijke acties, niet huilen, niet lachen, niet verachten, maar verklaren). Een vaak vergeten les die we ons moeten aantrekken.
Pas dan kunnen we verklaren, en wellicht en hopelijk herhaling voorkomen. Jij maakt je in je column aan hetzelfde euvel schuldig als de columnisten Fortuin en Van Gogh, maar ik vraag mij af of je dat beseft. Je column roept op tot haat i.p.v. tot bezinning en adequate reactie.
Wil je dat ? Ik dacht - jou kennende - van niet. Of vergis ik mij ? Dan is de actie van heden van de moslimorganisaties hiertelande m.i. een voorbeeld: een protestbijeenkomst tegen de moord !  Dat moge voor een ieder een boodschap zijn om tweespalt te voorkomen. Hopelijk spreekt dit aan.

Zou je mijn commentaar achter jouw column willen plaatsen ? Als tegenwicht ? Vast bedankt. In het kader van wat ik van mijn vader leerde: "geen vrijheid zonder sociale verantwoordelijkheid",
Groetend,

Gerrit Bogaers
Oprichter van de voormalige Vereniging Werkgroep Quater, 1976-1993, voormalig gespreksgenoot van de voormalige SARON, (Samenwerkende anti racisme organisaties Nederland), oud bestuurslid Stichting Meldpunt tegen discriminatie Hilversum.
3 november 2004

 


U luistert naar Radio 2Dat het zover heeft kunnen komen
 
Een week eerder hebben Marokkaanse jongeren in de Diamantstraat een Nederlands echtpaar met fysiek geweld de wijk uit gejaagd. De moordenaar van Van Gogh zag ongetwijfeld welke moge-lijkheden er in dit land zijn om anderen de mond te snoeren. Buurtregisseurs moeten de wijken in om hun voel-horens uit te steken. De Haagse politiek hoopt intens dat de Nederlanders het hoofd koel houden. Prominente Neder-landers vragen zich voor radio en televisie af of we hier wel een antwoord op hebben. Sociologen zullen vele kolommen vullen met opinies en meningen over slagingspercentages van de integratie van minderheden, de werkzaamheid over het Nederlands integratiemodel en het te betrachten percentage tolerantie in een multicul-turele samenleving dat nog als politiek correct is aan te merken.
Hoe deden onze ouders dat en wat was de reactie van de samenleving toen? Onze ouders gaven ons ongelooflijk op onze sodemieter als we andere mensen pesten en treiterden en van de samen-leving kon alleen maar een genadeloze straf verwacht worden. Geen genade dus. Er was gewoonweg geen klimaat waarin kinderen konden gedijen tot wat we nu zien rondhangen. En zo horen die gasten, die zich hier zo misdragen, te worden aangepakt.
Dames en heren politici, willen jullie de krokodillentranen afdrogen en als de sodemieter de rechtsorde herstellen en nou eindelijk eens werk maken van onze normen en waarden.

Copyright 2004 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum