Verblijf op Aarde

Menselijke hersenpan
 
 
 
 
 
Vasthouden die spontane kinderlijke emoties

Alle in kinderen te stoppen energie is gericht op het onderdeel zijn van een economisch systeem, waarin arbeid (een beroep leren) een na te streven doel is.
Bij bezuinigingsoperaties in het verleden is in het onderwijs het eerst tekenen en lichamelijke ontwikkeling (gymnastiek en sport) opgeofferd voor te behalen hogere resultaten in rekenen, wiskunde en aanverwan-te leerdoelen. Wat zijn we er wijzer van geworden? Bij veel generaties kinderen is de potentieel aanwezige creativiteit er volledig uitgeramd. Op school moesten ze vroeger tekenvoorbeelden natekenen. En oh wee, als je je fantasie de vrije loop liet en je van uit jezelf iets maakte. In combinatie met een opvoedingscultuur waarin zelfstandig denken niet erg op prijs wordt gesteld, zijn er generaties volwassenen geko-men die in maatschappelijk en sociaal opzicht zeer afhankelijk zijn van de mening van anderen. Oplossingsgerichtheid en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe paden, is voor velen ongerijmd met het Aardse bestaan. Het aanwenden van creatieve vermogens komt de overlevers van pas. Het zijn mensen die altijd wel ergens een gaatje zien om te ontsnappen, of die nieuwsgierig zijn naar nieuwe wegen. Het is voor hen een uitdaging om telkens wat nieuws te bedenken en niet op oude patronen terug te vallen. Het zijn ook die mensen die hebben weten te ontsnappen aan een rigide onderwijssyteem dat blokkades opwierp om creativiteit tot ontwikkeling te brengen.
(Naar boven)

 

Copyright 2004 - 2006 J.M.J.F.Janssen - Hilversum