Verblijf op Aarde

Brood op de plank
 
 
 
 
 
 
 
Deze site over de universitaire wereld is in ontwikkeling

In tegenstelling tot de eerste vier werkgevers, waar productiemiddelen voor de consumptiemaatschappij werden gemaakt, hield mijn laatste werkgever zicht bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hoewel deze omgeving doordrenkt is van academische waarden in een sterk ambtelijke omgeving, heb ik hier mijn creatieve vermogens aan het einde van mijn arbeidsverleden het meest ontwikkeld.

Een universiteit, en zeker de universiteit die met publieke middelen gefinancierd werden (rijksuniversiteiten), was een ambtelijke organisatie waar alles onder een dikke laag stof was. Een omgeving die verstikkend is en alle ondernemingsgeest en initiatieven doodt, heeft op mij de uitwerking dat ik supercreatief wordt en steeds weer gaatjes en oplossingen ontdek om problemen op te lossen. Ik ben dan ook nooit voor één gat te vangen.
Ik kwam er binnen als (wetenschaps)voorlichter, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Een bezuinigingsmaatregel uit Den Haag noopte het Bureau van de Universiteit de functie terug te brengen tot 0,5
FTE. Klik op het visitekaartje om het naadje van de kous te weten.
Ik heb er van november 1981 tot juli 2003 gewerkt en heb er negen afdelingshoofden en 8 visitekaartjes versleten. Behalve mijn functie veranderde ook geregeld de naam van de afdeling. Op zeker moment was beweging tot doel verheven.

Deze site wordt verder ontwikkeld.(Naar boven)

Het logo van de Universiteit Utrecht: Illustra Nos Sol Ivstitiea (Zon der gerechtigheid verlicht ons).

 

© Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum