Verblijf op Aarde

 
 
 
 
 
Stem geven aan minderheid

Het Wiel was in de jaren 1978 tot 1984 een blad voor woonwagenbewo-ners, waarin stem werd gegeven aan deze Nederlandse minderheids-groep. Gedurende een aantal jaren was ik penningmeester van het stichtingsbestuur van het Wiel en heb ook als redacteur mijn bijdrage aan het blad gegeven. In deze jaren heb ik goed de werking van overheidsorganen leren kennen.

(Naar boven)

 

Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum