Verblijf op Aarde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilversum, mediastad. Maar ook proeftuin voor progressieve volksbeweging

Wat weinigen nog weten is dat Hilversum in de jaren 1970-1982 een proeftuin was voor een progressieve volksbeweging. Overal in Nederland waren progressieve idealen versnipperd over vele par-tijen: CPN, D'66, PPR, PSP en de PvdA. In Hilversum is geprobeerd de politieke krachten te bundelen.
Helaas is op dit moment de Hilversumse politiek van een ver-schrikkelijk conservatisme. De gemeente werkt samen met corpo-raties aan de stedelijke vernieuwing, waarbij bewoners en huur-ders de dupe dreigen te worden. Overleg, samenwerking, medezeggenschap en inspraak zijn voor die bestuurders volstrekt holle begrippen. En soms kleunt een ambtenaar namens de gemeente op controleerbare wijze erg mis. Hij kan een brief verwachten.
 (Naar boven)

 

Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum