Huisvesting

Op dit onderdeel van de site staan artikelen over het huurrecht. De ene keer naar aanleiding van een uitspraak van de huurcommissie, de andere keer naar aanleiding van een uitspraak van een gerechtelijk orgaan.
 
 
Huurachterstand 1
Onderverhuur 1

Verhuur sloopwoningen
Servicekosten 1
Leges terughalen
Huurovereenkomst in relatie met huurprijs
Uitsplitsing all in huur
Woningwaardering 1


Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. (Art. 7:201 BW)

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking te stellen van de huurder en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. (Art. 7:203 BW)

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeenge-komen wijze en tijdstippen te voldoen.
(Art. 7:212 BW)

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.
(Art. 7:233 BW)

Onder zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.
(Art. 7:234 BW)

Opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder is nietig indien zij niet de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben geleid.
(Art. 7:294 BW)Wetten en regels die betrekking hebben het huurrecht en op de procedures bij de Huurcommissie, kunt inzien en downloaden op de site www.overheid.nl. Beneden treft u links aan naar de belangrijkste voorschriften.

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Zie Titel 4, Huur

http://www.wetten.nl/Burgerlijk%20wetboek%20boek%207

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
http://www.wetten.nl/Uitvoeringswet%20huurprijzen%20woonruimte

Besluit servicekosten
http://www.wetten.nl/Besluit%20servicekosten

Besluit kleine herstellingen
http://www.wetten.nl/Besluit%20kleine%20herstellingen
 

Copyright 2005 - 2007. J.M.J.F.Janssen - Hilversum