Huisvesting

In dit sitegedeelte zijn beschouwingen te vinden over het volkshuisvestingsbeleid in de brede zin van het woord. In de linker kolom zijn er links aan te treffen naar de diverse onderwerpen.

En het was zo hoopgevend die Commissie Tabaksblatt


Kees van Kooten in een persiflage van Hans Alders

Mijnheer Van Leeuwen krijgt mooi dik een miljoen mee

Na die affaires in Amsterdam en Rotterdam krijgen we nou het vertrek van Willem van Leeuwen bij Aedes die een fors jaarsalaris mee krijgt. Een en ander onder het goed-keurend oog van toezichthouder Hans Alders (PvdA). Je vraagt je onderhand af waar die commissarissen toezicht op houden.

Minister van Wonen, Werken en Integratie, mr. E. van der Laan zou na ruggespraak met de Tweede Kamer (die dit presentje ook niet kon waarderen) de afscheidsreceptie op donderdag 16 april 2009 gebruiken om deze gang van zaken te hekelen.

Maar zover liet die Alders het niet komen. Hij blies de afscheidsreceptie af. Waarschijnlijk heeft Alders het zicht op de werkelijkheid een beetje verloren. Want hij verdedigde tegenover minister Van der laan zijn standpunt door te zeggen dat de vertrekbonus in de arbeidsovereenkomst was


Willem van Leeuwen
Dit is dan de man die er met een miljoen vandoor gaat. Omdat hij 27 jaar bij Aedes heeft gewerkt. Ik ken bouwvakkers die veertig jaar op de steigers hebben gelopen en ontslagen worden omdat de aannemer failliet gaat.

 

vastgelegd. Dan denk je toch: zou die Alders nou echt niet weten dat de wereld sinds kort een beetje verandert is en dat er sprake is van nieuwe omstandigheden. Hoe vaak zijn in het verleden niet CAO's opengebroken omdat de regering geen hoge loonstijgingen wilde? Op een achternamiddag was zo een loonstop geregeld. Dit soort wetgeving kon altijd heel snel door het parlement gejast worden. Dus die mijnheer Alders, die tot voor kort commissaris van de Koningin in Groningen was en vergeven is met allerlei andere prachtige nevenfuncties, heeft ook nog last van zijn geheugen.

Update: 14 april 2009

Copyright 2005 - 2009.  J.M.J.F. Janssen - Hilversum