Huisvesting

In dit sitegedeelte zijn beschouwingen te vinden over het volkshuisvestingsbeleid in de brede zin van het woord. In de linker kolom zijn er links aan te treffen naar de diverse onderwerpen.
 
Woningbouwproductie 1
Openbaarheid huurcommissie
Onvoldoende rechtshulp
Aantasting rechtsbe-scherming
Wetgevingsprobleem
Luxeleven van huurpenningen


In sociale huursector hebben zich de grijpgrage bestuurders gevestigd
Corporatiebestuurders maken misbruik van huurpenningen

Al jaren wordt in de media aandacht gevraagd voor het fenomeen dat grijpgrage bestuurders zich in de sociale huursector genesteld hebben en kans zien zich salarissen toe te eigenen die ver uitgaan boven dat van de minister-president.
Raden van Commissarissen doen niets, maar zijn niet minder verantwoordelijk. De politiek vindt het onwenselijk en onverdraaglijk, maar het kabinet kan er niets aan doen. Oud minister-president Wim Kok riep zes jaar geleden dat dit exhibitionistische grijpgedrag niet past bij de Nederlandse bestuurscultuur, maar geniet nou zelf van vorstelijke inkomens. Kok is nu stil.


Als de politiek hier niets aan kan veranderen, maar wel een nullijn kan invoeren voor de lagere inkomens, dan is het tijd voor andere krachten om hier een eind aan te maken. Even inventariseren waar we het precies over hebben.

Heeft de overheid een rol bij het zich uitdijende grijpgedrag van corporatie-bestuurders die zich het beheer van de kassen hebben toegeŽigend, als ze aan de andere kant wel in staat is binnen enkele weken wetgeving te creŽren die het mogelijk maakt dat de lagere inkomens beheerst blijven (loonmatiging)?

Gaat het hier slechts om een incidentele uitschieter of is het gemeengoed geworden dat je in de volkshuisvestingssector op gemakkelijke wijze je uit de huuropbrengsten een vorstelijk salaris kan toeŽigenen, terwijl de huurders met minima een lange weg moeten gaan om huurtoeslag te krijgen?

Hoe zien die gasten eruit die geen schaamrood op de kaken krijgen als ze zonder tegenspel een luxueus leven kunnen leiden. De forse jaarlijkse huurverhogingen verzekert hen dat ze geen inflatoir inkomen hebben, maar daar ruim boven zitten. We pakken Jim Schuyt, bestuurder van de Alliantie, de op een na grootste corporatie in ons land met 60.000 woningen. Hij staat model voor de nieuwe lichting gauwdieven.
7 september 2006

Copyright © 2005 - 2006.  J.M.J.F.Janssen - Hilversum