Huisvesting

In dit sitegedeelte zijn beschouwingen te vinden over het volkshuisvestingsbeleid in de brede zin van het woord. In de linker kolom zijn er links aan te treffen naar de diverse onderwerpen.
 
Het Geheim van de Raadkamer
Het hele dossier (verzoek aan de minister WWI) in pdf-formaat.

Smartengeld wegens materiŽle en immateriŽle schade
Nu de voorzitters onbevoegdelijk gehandeld hebben zijn ze 'rehabilitatie-euro's' verschuldigd.


Verzet tegen niet herbenoemen
Nadat de benoemingstermijn is afgelopen heeft de Woonbond een kwalijke rol gespeeld in het niet meer herbenoemen van Janssen
Voorzitters Huurcommissie rijden scheve schaats

De voorzitters van de Huurcommissie hebben verleden jaar het lid J.M.J.F. Janssen van de Huurcommissie geschorst omdat die het zogenaamde geheim van de raadkamer had geschonden. Onlangs besloot minister mr. E. Van der Laan dat de voorzitters deze maatregel tegen Janssen 'onbevoegdelijk' genomen hadden.

Janssen was het niet eens met voorzitter J. Bloksma dat die een zitting van de Huurcommissie voorzat, terwijl hij in dezelfde zaak al eerder de huurder in het ongelijk had gesteld, en nu opnieuw de zaak, die de huurder bij verstek had gewonnen, ging leiden. Voordat deze zitting een aanvang zou nemen vroeg Janssen aan voorzitter Bloksma om de eer aan zichzelf te houden en zich terug te trekken. Bloksma weigerde dat.
Daarop vroeg Janssen aan het secretariaat van de Huurcommissie om een beleidsdocument dat er in voorziet dat niet een voorzitter die al eerder bij een zaak betrokken is, na toewijzing van verzet van een der partijen, andermaal leiding geeft aan de zitting
waarop de zaak opnieuw beoordeelt wordt. "Om de schijn van partijdigheid te voorkomen dient een

andere voorzitter zich daarmee te belasten", zo oordeelde Janssen. De voorzitters hebben Janssen toen geschorst en hem van de rol gehaald van twee reeds ingeplande zittingen. Janssen zou volgens voorzitter Stam het geheim van de raadkamer hebben geschonden, terwijl Janssen betoogde dat daar geen sprake van was. Immers de zaak waar het om ging moest nog behandeld worden. Er was toen geen sprake van een beraad in de raadkamer. Ook vond Janssen dat de voorzitters geen enkele bevoegdheid hadden hem te schorsen. Dat kan alleen de minister, die ook over de benoeming en het ontslag gaat.

De minister vroeg prof. mr. C.R. Niessen (beleids-adviseur verbonden aan het Centrum Arbeidsverhou-dingen, CAOP en bijzonder hoogleraar op de Ien Dales-leerstoel bij de UvA) om een advies omdat de wet niet voorziet in een geschillenbeslechting in dit geval. Deze hoogleraar was van mening dat Janssen niet het geheim van de raadkamer geschonden had. En als dat al wel het geval was dan waren de voorzitters niet bevoegd hem te schorsen en bovendien zou de maatregel disproportioneel zijn. De minister was het daarmee eens.
Janssen is vanaf het moment van schorsing in april 2008  tot 1 september 2008 geschorst geweest. Dat was de datum waarop hij eventueel herbenoemd zou worden. Maar daar is het natuurlijk niet meer van gekomen.

Copyright © 2009 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum