Huisvesting

In dit sitegedeelte zijn beschouwingen te vinden over het volkshuisvestingsbeleid in de brede zin van het woord. In de linker kolom zijn er links aan te treffen naar de diverse onderwerpen.
 
Woningbouwproductie 1
Openbaarheid huurcommissie
Onvoldoende rechts-hulp
Aantasting rechtsbe-scherming
Wetgevingsprobleem
Luxeleven van huurpenningen


Laat de kantonrechter zich door huurder en verhuurder misbruiken, of zit er een gat in de wet?


Op zoek naar een aantal specifieke uitspraken van kantonrechters, waarbij in een eerder stadium de huurcommissie door partijen geconsulteerd was, stuitte ik wel op een heel opmerkelijke uitspraak van de Zwolse kantonrechter, die bij mij slechts tot de constatering leidt dat de kantonrechter zich door huurder en verhuurder heeft laten misbruiken in het kader van een huursubsidieaanvrage, of, en dat lijkt hier meer op zijn plaats, dat er een gat in de wet is waardoor opzetjes tussen huurder en verhuurder in de toekomst meer en meer leiden tot misbruik van huursubsidie.

Aan de hand van deze uitspraak heb ik een enigszins geromantiseerde reconstructie van de zaak gemaakt zonder daarbij enige omstandigheid of enig feit uit de uitspraak geweld te hebben aangedaan. Daarachter bevindt zich mijn annotatie en vervolgens is de uitspraak integraal opgenomen.

Je kan eerst de uitspraak van de kantonrechter lezen en dan de geromantiseerde reconstructie en tenslotte de annotatie, maar je kan ook eerst de reconstructie lezen gevolgd door  de annotatie en daarna (voor de zekerheid) de uitspraak van de Zwolse kantonrechter. Klik op deze afbeelding om de geromanticeerde reconstructie te lezen.

Klik op deze afbeelding om mijn annotatie te lezen.

Klik tenslotte op deze afbeelding om de integrale uitspraak van de Zwolse kantonrechter te lezen.Inmiddels heb ik  minister Dekker van mijn bevindingen in kennis gesteld en gevraagd of ze mijn zienswijze m.b.t. de dwingende reparatiewetgeving deelt. Klik op deze afbeelding om de brief en de daarop volgende correspondentie te  lezen.
                                                         
20 juni 2006

Copyright 2005 - 2006.  J.M.J.F.Janssen - Hilversum