Huisvesting

In dit sitegedeelte zijn beschouwingen te vinden over het volkshuisvestingsbeleid in de brede zin van het woord. In de linker kolom zijn er links aan te treffen naar de diverse onderwerpen.
 
Bouwproductie 1
Openbaarheid huurcommissies

Onvoldoende rechtshulp
Aantasting rechtsbe-scherming
Wetgevingsprobleem
Luxeleven van huurpenningen


De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

De Huurcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissieleden worden op voordracht van de Nederlandse Woonbond en verhuurdersorganisaties door de minister benoemd. In een Huurcommissie zit een huurderslid en een verhuurderslid. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van VROM.
De Huurcommissie is bereikbaar via Postbus 16495, 2500 BL den Haag. Tel. 0800 - 488 72 43.

Jaarverslag opvragen? Klik  op bovenstaande afbeelding.

 

Copyright © 2005 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum