Huisvesting

Op dit sitegedeelte treft u links aan naar allerlei instanties die iets te maken hebben met de volkshuisvesting, zoals het ministerie van VROM, de Woonbond, organisaties van verhuurders, wetgeving en gerechtelijke uitspraken.
 
 
 
 
 
 Koepel van woningbouw-corporaties


Orgaan dat uitspraken doet over huurprijsgeschillen


De nationale Ombudsman


Stichting Ombudsman


Alle jurisprudentie bij elkaar


Bureau rechtshulp Nederland

Televisieprogramma waarin geschillen tussen partijen beslecht worden


Alle wetten bij elkaar in één grote overheidsdatabase


Wetwegwijzer. Site om regelgeving op te zoeken.


Ministerie van VROM waar veel beleidsinformatie is te verkrijgen.


Bureau sociaal raadslieden


Nederlandse Woonbond, huurdersbelangenorganisatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars


Rots Vast Groep


Vrije huizenmarkt op Internet


Woningen (commercieel) zoeken Internet


Woningen te huur op het Internet


MVA Makelaars Vereniging Amsterdam


Commercieel Internetportaal voor juristen.


Woningen te huur op het Internet


Woningen te huur op het Internet


Commerciële site huurwoningen

Copyright © 2005 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum