Verblijf op Aarde

  

 

 

Zin om te reageren?
Van mij mag het.
 

Idealen passen slechts bij Aardmensen die op zoek zijn naar grenzen in hun bestaan

Het realiseren van idealen moet de Aardmens bevrediging verschaffen. Zonder die idealen is de mens eigenlijk dood. Idealen geeft de Aardmens meer doelen dan slechts eten om te overleven. Het verwezenlijken van idealen is dan ook voornamelijk een geestelijke activiteit.
Naast creativiteit zijn in belangrijke mate ook passie, agressie, vast-houdendheid en gedrevenheid belangrijke componenten om menselijke idealen na te streven en te verwezenlijken. Om beurten gebeurde dat in groepsverband met andere Aardbewoners, of volstrekt individueel. Met name situaties waarin sprake was van onderdrukking, ongelijke bejege-ning of intimidatie van Aardmensen, hadden een grote aantrekkingskracht op mij om voor betrokkenen of mezelf naar rechtvaardiging te zoeken.

Veel idealen worden in vrijwilligerswerk nage-streefd. De geringe animo om dit vrijwilli-gerswerk te doen, duidt op een grote leegte bij de massa van de Aard-mensen. Het ontbreekt hen helaas aan idealen. Met de pantoffels voor de televisie, laat men anderen de kastanjes uit het vuur halen. De lage organisatiegraad van de vakbonden is daar een voorbeeld van. Belangrijker is om een goed figuur te hebben: een mooi lichaam en prachtig bruin.
Vrijheid is inmiddels een synoniem geworden van egoļsme. Het moment dat ik mij schaam, zichtbaar te zijn in een menselijk lichaam, is aangebroken.
(Naar boven)


Deze prachtige Aarde zou in stand moeten blijven
 

 

 

Idealen zijn het brood der ziel

© Copyright 2004 - 2014 J.M.J.F.Janssen - Hilversum