Verblijf op Aarde

 
 
 
 
 
Gedonder bij Nederlandse Smalfilm Amateurs

Wat ik op de televisie zag, moest ik ook kunnen maken. Dus een camera gekocht en kennis vergaard bij de toenmalige NOVA (Nederlandse Orga-nisatie Van Amateur-filmers). Een Aardvriend van mij, Gerrit van Dijk uit Haarlem (die ook was begonnen met smalfilmen) en ik werden lid van de Haarlemse Smalfilm Liga (HSL). Een statig gezelschap notabelen die voornamelijk huisje-boompje-beestje filmpjes maakten. Gerrit en ik wil-den wat anders vast-leggen met de camera. Maar de roergangers van de HSL wilden zich de rust niet laten versto-ren. Tijdens een ledenvergadering, waar de VPROradio en de plaatselijke pers geweerd werden, stond het royement van Gerrit en mij op de agenda. Men had het over ons, zonder ons een weerwoord te gun-nen. Met een over-weldigende meerder-heid werden de twee lastposten uit de deftige Liga gegooid.
We wenden ons tot de overkoepelende smalfilmorganisatie NOVA. We konden daar individueel lid van worden maar dienden volgens de statuten eerst het einde van het kalenderjaar af te wachten. Tijdens de jaarvergadering van de NOVA werden we gerehabiliteerd. Ik werd eindredacteur van Cineshot, het ledenblad van de NOVA. Speciaal voor de Haarlemse smalfilmers schreef ik een hoofdartikel amateurfilm als pamflet, in de hoop dat die gasten begrepen dat je de camera ook voor iets anders kan gebruiken dan om Pietje voor de honderd-twee-en-dertigste keer op te nemen.
(Naar boven)Met deze Russische 8mm camera (Quartz) en een stel extra lenzen begon ik de uit-oefening van  het filmmaken.

Copyright 2004 - 2006 J.M.J.F.Janssen - Hilversum