Verblijf op Aarde


C O L U M N

T E R U G

Vorige columns

T E R U G


update: 24 oktober 2013 : 17:05

Gebakken luchtverkeersleiders
 
Nederland telt 225 luchtverkeersleiders die van onze belastinggelden 36 miljoen op jaarbasis verdienen. Gemiddeld  160.000, enige tienduizen-den euro's meer dan een minister. Belangrijker werk? Wel hoger.
Menig kraanmachinist zit nog hoger maar krijgt geen ministersalaris of meer. De Wet normering topinkomens, waaronder ook het personeel van zorginstellingen, banken, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties en omroepen wordt aangescherpt en brengt de salarissen naar beneden tot normale proporties.

De voorzitter van de belangenvereniging van luchtverkeersleiders die je normaal nooit hoort, alleen nu als men -zoals iedereen- een stapje terug moet doen, vreest met droge ogen dat men naar het buitenland vertrekt als ze fors aan salaris moeten inleveren. Er is al een handjevol weggegaan zo bekent voorzitter van de luchtverkeersleiders Richard Meinders aan de Volkskrant.
"Als er niets verandert aan de plannen van de overheid heeft dat grote gevolgen," zo dreigt hij als een volleerde bankier. Ook die bankiers kon-den gemakkelijk in het buitenland terecht als iemand aan hun bonussen kwam. Bovendien maakten die bonussen deel uit van hun jaren geleden overeengekomen arbeidsovereenkomst. Die kan je niet van het ene moment op het andere veranderen, behalve als het om Cao-lonen gaat in de bouw, de overheid, onderwijs, vervoer, metaal, grootwinkelbedrijf, etc. Dat wordt in een weekend door de Tweede Kamer gejast.
Wat dat betreft hebben de Verenigde Staten, die zich weliswaar aan veel afluisterwerk schuldig maken, Europa links ingehaald met hun maat-regelen tegen de banken. Bank JPMorgan wordt door de Amerikaanse fiscus voor vele miljarden aangeslagen en in het algemeen geldt in de VS dat overheidssteun aan banken met rente moet worden terugbetaald. Ook bonussen zijn dan in die periode uit de gratie. Kom daar hier maar eens om.

Terug naar die luchtverkeersleiders. Zij hebben een steekhoudend argu-ment, want als het kabinet zijn zin krijgt en de salarissen worden gekort, dan komen huizen, auto's en andere bezittingen van de luchtverkeers-leiders zwaar onder druk, zo waarschuwt hun belangenorganisatie. En omdat de meesten van hen met 55 jaar met pensioen gaan, moet daar geld voor gereserveerd worden. Luchtverkeersleiders moeten stress-bestendig zijn, aandacht kunnen verdelen, in teams werken en multitasken. Het belangrijkste is besluitvaardigheid aldus hun organisatie, alsof een treinmachinist dat niet moet zijn, of brandweerlieden. En wat te denken van een operatieteam? Hun levens zijn gericht op het huidige salaris, voegt de woordvoerder van de luchtverkeersleiders daar aan toe. Als er niets verandert heeft dat grote gevolgen probeert men te dreigen en voegt daar voor de goede verstaander aan toe: "Mensen die in een regeringsvlieg-tuig zitten willen toch ook graag behouden aankomen." Ik begrijp precies wat hier staat en wat men bedoeld.

De opleiding tot luchtverkeersleider duurt vier jaar en wordt betaald door Luchtverkeersleiding Nederland. In die periode verdienen deze studenten 26.500, terwijl elders bij universiteiten de studenten veel geld moeten mee-brengen. Na het afstuderen krijgen ze een beginsalaris van 75.000 dat snel oploopt naar 120.000, allemaal per jaar.

Wie pakt die gasten nu aan, of moet ik het weer doen?
Jacques Janssen

Copyright 2004 - 2013 | J.M.J.F.Janssen - Hilversum