Verblijf op AardeC O L U M N

T E R U G


Vorige columns

Minister R. Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, voormalig directeur Staatsveiligheid
bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Wat zij niet weet is dat je een buiten-lander niet kan verbieden hier naar toe
te vluchten.


 
Tada Pasic, de 18-jarige Kosovaarse scholiere, die kan worden aangerekend dat ze kost wat kost het Nederlandse
Vwo-diploma wil bemachtigen en daarvoor opnieuw naar Nederland is gekomen. Over vijftig jaar (als Verdonk
al lang weg is) wacht haar een overwel-digende rehabilitatie. "Het meisje dat
de volwassenheid van een doorgewin-terde, maar helaas zieke minister, trotseerde".
T E R U G

update: 6 maart 2006

Minister Verdonk heeft ernstig hersenletsel

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft volgens de Hilversumse neuroloog Jacques Janssen een ernstig hersenletsel. Het gaat niet goed met haar. Zelf weet ze niet hoe ernstig ze er aan toe is, maar ook niet haar politieke omgeving heeft enig benul van wat haar mankeert.

Het grootste deel van de hersenen zit direct onder de schedel. Hier zitten de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn. Alhoewel elke zenuwcel in de menselijke hersenen alle taken kan overnemen van andere beschadigde cellen, hebben de afzonderlijke delen van de hersenen zich op bepaalde taken gespecialiseerd. In de grote hersenen waar de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn zetelen moet een ernstige blokkade zijn, omdat Verdonk bij de oordeelsvorming rondom het dossier van de 18-jarige scholier Tada Pasic zich op een robotachtige manier achter wetgeving verschuilt. Het mag niet, het kan niet, dus het land uit met die scholiere. Volgens neuroloog Janssen is het voor diegene die het dossier kent, onbestaanbaar dat deze uitkomst het resultaat is van hersenactiviteit in het gevoelscentrum en het logisch bewustzijngedeelte.

Volgens hem is het een ernstige zaak omdat hersencellen, in tegenstelling tot alle andere weefsel, niet afsterven. Ook produceert het menselijk lichaam nieuwe hersencellen, zelfs op hoge leeftijd. "Maar dat gebeurd niet vanzelf. Hoe meer er gedacht wordt, des te beter worden de hersenen getraind", aldus Janssen.
Dat wil zeggen dat de zenuwcellen steeds weer gestimuleerd moeten worden om de onderlinge spanning te veranderen en neurotransmitters te sturen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die wederom de elektrische spanning veranderen waardoor er gedachtenoverdracht plaats heeft. Het is volgens hem dan ook verwonderlijk en onverklaarbaar dat de centra van gevoelens en het logische bewustzijn zich niet hersteld hebben. Een bewijs daarvoor is dat de minister nog steeds exact hetzelfde standpunt inneemt en herhaalt, ook nadat zij een keer door de rechter en ook nog eens door de Hoge Raad is terecht gewezen. Zij heeft er een zondagseditie van de Telegraaf voor nodig om informatie uit een besloten hoorzitting naar buiten te brengen met het doel Tada te beschadigen. Dat gebeurd niet door een louche advocaat die bepaalde belangen nastreeft, nee in dit geval een bedigd minister die de Kroon en het volk moet dienen. Haar aandoening is derhalve zeer ernstig aangezien er kennelijk sprake is van een blokkade in de grote hersenen die voorkomt dat andere hersencellen de activiteit van het gevoelscentrum en het logische bewustzijn overnemen.
En ofschoon een gremium als een ministerraad op zijn minst bij vlagen aanzet tot een denkproces, is het waarschijnlijk dat Verdonk helemaal niet meer denkt en de hersenen niet meer getraind worden en er derhalve geen functies van het andere hersengedeelte wordt overgenomen.

                        Copyright 2006 | J.M.J.F.Janssen - Hilversum