Verblijf op Aarde

De Europese vlag
 
 
 
 
 
Europa gespleten door twisten

Het oude Europa en het nieuwe Europa. Wat is Europa eigenlijk? Hoe groot is Europa qua inwoners en oppervlak? Met de uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten per 1 mei 2004 is Europa een grote economische macht geworden. Maar hoe zit het met de mensen?


Het oude Europa is door Balkantwisten en twee wereldoorlogen verscheurd. Met name de door Hitler in de jaren dertig van de vorige eeuw door machtshonger ingezette onderwerping van vele naties had tot gevolg dat Europa in tweeŽn werd gedeeld in het Westen en het Oostblok. Met Musollini (ItaliŽ) en Franco (Spanje) aan zijn zijde bracht Hitler naast een kapitale vernietiging van have en goed, een immense zee van verdriet over de volkeren, die miljoenen aardmensen zijn kwijtgeraakt. Met name de massale vervolging van minderheden zoals Joden en Zigeuners, hebben de volken getekend. De Marshallhulp vanuit de Verenigde Staten moest West-Europa er met miljarden dollars economisch weer bovenop helpen. Het Westen bestond uit verschillende democratieŽn, waar ťťn dictator (Franco in Spanje) nog tientallen jaren door de vrije democratieŽn in hun midden gedoogd werd. In het Oosten ontfermde Rusland zich over Oost-Duitsland, Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, RoemeniŽ, AlbaniŽ, Letland, Litouwen en Estland door er het communisme te vestigen. West- en Oost-Duitsland werd door een muur gescheiden en families uit elkaar gerukt. Met harde hand werd beslag gelegd op de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en werd de economie door de staat bepaald waarbij de bureaucratie hoogtij vierde. De Koude Oorlog deed zijn intrede en er ontstond een verharding tussen de twee machtsblokken. Wantrouwen jegens elkaar werd op alle gebieden gecultiveerd tot en met de sport. Een opstand in Hongarije werd met behulp van Russische tropen met harde hand neergeslagen.
Zowel het Oostblok als het Westen (dat evenzeer een blok was) gaven onmete-lijke bedragen uit aan een steeds geperfectioneerdere bewapeningswedloop welke uitmondde in de vervaardiging van allesvernietigende kernraketten met atoombomladingen. De wapenindustrieŽn floreerden als nooit tevoren en deden goede zaken, ten koste van onderwijs, volkshuisvesting en gezondheid. Onder de bevolkingen nam de angst toe voor een nieuwe holocaust.
De Nederlander Sicco Mansholt nam het initiatief voor de oprichting van de  Kolen en Staal Gemeenschap die de productie van staal en steenkool (grondstof voor een nieuwe energiehuishouding) in de West-Europese landen in banen moest leiden. Dit was de voorloper van de Europese Unie, die in de loop der jaren met nieuwe leden is uitgebreid. Er kwam een Europees parlement en een Europese Commissie, die uit vertegenwoordigers van de aangesloten  regeringen bestaat.
Met het aan de macht komen eind jaren tachtig van Gorbatjow als president van Rusland, brak een tijdperk van ontspanning aan. Met zijn Perestroika probeerde hij zowel het binnenlands beleid als het buitenlands beleid een menselijk gezicht te geven.  Er kwamen meer vrijheden voor de mensen en hij nam initiatieven tot afschaffing van de kruisraketten en ander oorlogstuig dat vernietiging van mensenmassa's tot doel had. De Irakoorlog bracht wederom verdeeldheid in Europa.
Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd die het nationale betaalmiddel van de aangesloten staten moest vervangen. In tegenstelling tot de nationale parlementen heeft het Europees parlement niet veel te vertellen. Met de nieuwe Europese Grondwet zal daar verbetering in komen. Althans, dat was de bedoeling. Maar een grotere bureacratisering en centralisering van een ongecontroleerde macht in Brussel valt slechts te vrezen. De Europese en ook de nationale politiek hebben teveel jaren voorbij laten gaan om de mensen in vertrouwen te nemen.
(Naar boven)© Copyright 2004 2005 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum