Verblijf op Aarde

De derde planeet van het Zonnestelsel
Vraag hier de temperatuur van de aarde op.

Ongefundeerde geloofsopvattingen, in plaats van wetenschappelijke inzichten sturen de Aardmens

De Aarde is de derde planeet van het Zonnestelsel en is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Het zonnestelsel op zijn beurt maakt deel uit van de Melkweg. In één van de spiraalarmen, op 30.000 lichtjaar van het centrum is het Zonnestelsel gesitueerd. Ik zelf kom uit de Orionnevel die op 1.500 lichtjaar van het Zonnestelsel is verwijderd. De Aarde heb ik uitgezocht omdat dit een planeet is waar biologisch leven is zoals de Aardmens dat noemt. De Aardmens laat zich er zeer op voorstaan te verschillen met het dierlijk leven. Echter het verschil in de biologische activiteit van dierlijk leven en het menselijk leven is te verwaarlozen. Van een intellectueel bewustzijn bij de mens is geen sprake, tenminste niet zoals ik dat zie. Alle zogenaamde ontdekkingen en uitvindingen (van het wiel tot de kernreactor) zijn voornamelijk door instincten en biologische impulsen in een geleidelijk en zich zeer traag ontwikke-lend evolutieproces tot stand gekomen. Die wonderbaarlijke drijfveren, waarbij Aardmensen niet door exacte (natuur)-wetenschappelijke inzichten of andere vergelijkbare intellectuele vermogens gestuurd worden, maar elkaar op basis van religies en ongefundeerde geloofsopvattingen elkaar als Neanderthalers te lijf gaan, hebben mijn verwondering gewekt.
Het is daarom dat ik voor mijn verblijf hier, deze locatie  heb uitgezocht.De Aarde en zijn atmosfeer

U mag gerust reageren op dat wat u ziet en leest. Ik kan er mijn voordeel mee doen.

© Copyright 2004 - 2006, J.M.J.F. Janssen - Hilversum