Verblijf op Aarde

Gemeentewapen van Sittard-Geleen
 
 


Klik op de kaart hiernaast voor  oriëntatie rondom de aankomstplaats.


 

 


 


 
 
 
 
 
In Sittard kreeg ik het lichaam van de Aardmens

In het noorden van Zuid-Limburg ligt de Gemeente Sittard, tussen Susteren en Geleen in. Toen ik er in 1940 arriveerde was de binnenstad ommuurd door de restanten van een oude wal. Voor een deel zijn die nog terug te vinden.


De gemeente, inmiddels Sittard-Geleen geheten, bestaat uit de kernen Sittard, Geleen en Born en heeft ongeveer 98.000 inwoners. De gemeente maakt deel uit van de Westelijke Mijnstreek. Sittard is de op één na oudste stad van Zuid-Limburg en één van de oudste steden van Nederland. Het stadsbeeld bestaat uit oude monumentale panden en vele vakwerkwoningen en een gezellig centrum met een markt. Hier bracht ik mijn kinderjaren door en het mensenlijf groeide uit naar een achtjarige jongen.

Links de drie café's naast elkaar op de Markt. In de oorlogsjaren zijn mijn ouders verhuisd naar de hoek tegenover de Paterskerk, rechts in beeld.
Kauwgum en lijken
Van de oorlogsjaren heb ik niet veel mee gekregen. Het meeste wat ik daarvan weet is uit de overlevering. Wel weet ik dat ik al snel kon biljarten. Mijn vader had een biljart in het café en daar werd druk gebruik van gemaakt. Een oudere man wiens ene arm verlamd was heeft het mij geleerd. Wat ik mij ook nog kan herinneren is dat in 1944 de Amerikanen en Canadezen bij ons werden ingekwartierd. Kauwgom, chocolade en vlees uit blik waren voor mij volstrekt nieuwe eetwaren. Dat deelden de bevrijders dan ook graag uit.

Later besefte ik wat het beest Hitler in Europa heeft aangericht, welke zeeën van verdriet hij veroorzaakte en op welke slinkse wijze hij hele gemeenschappen met zijn propaganda en voorlichtingsfilms bedroog.

Nazi Duitsland wist met uitgekiende campagnes verdomd goed de media te hanteren, waarbij alle instrumenten werden ingezet. Gelukkig waren er Nederlanders die zich verzetten en de Hitlerpropaganda met even zo duidelijke affiches beantwoordden (affiche midden boven).
Foto links: Duitse burgers worden na afloop van de oorlog door het kamp Buchenwald geleid zodat ze het werk van hun landgenoten kunnen aanschouwen. 1945.
Foto rechts:
Generaal Dwight Eisenhower met een aantal officieren bij de verkoolde lijken van arbeiders in het kamp Ohrdruf. 1945.Een massagraf in het concentratiekamp van Belsen waar de Geallieerden 60.000 verhongerde mensen aantroffen. Dit graf werd blootgelegd door het 2e US-leger. 1945Defensie B.V. Collage, die ik 25 jaar na de Tweede Wereld oorlog gemaakt heb, ten tijde van de escalerende Vietnam-oorlog, die door de VS in het Aziatische continent werd uitgevochten met behulp hypermoderne technologische hulpmiddelen .
 (Naar boven) 


Ingang Gats aan de Markt te Sittard. Links de ijssalon van Stemkes en rechts het cafe-restaurant van mijn Aardse vader.
De Nationaal Socialistische Bond (NSB) riep nog, voordat Hitler aan Nederland de oorlog verklaarde, de vrouwen op om NSB te stemmen.
 

© opyright 2004 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum