Verblijf op Aarde

Centraal Melkwegstelsel
 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
Gebruik hierboven de muiswijzer voor informatie over de Lokale GroepWaar maken we deel van uit?

Volgens de Big Beng theorie verandert het heelal voortdurend. Het heeft een duidelijke leeftijd en een duidelijk omschreven omvang. Er is volgens de huidige astronomen weinig twijfel aan, dat het heelal uitzet, net als een ballon, en dat de bestaande Melkwegstelsels (stippen op de ballon) verder van elkaar komen te staan.

De 'Steady State' theorie gaat er van uit dat de afzonderlijke sterren en melkwegstelsels zich ontwikkelen en sterven. Voortdurend worden er nieuwe geboren, die in de plaats komen van de verdwenen sterren en melkwegstelsels. Terwijl de hoeveelheid ruimte tussen de bestaande melkwegstelsels toeneemt, wordt er nieuwe materie geschapen in de ruimte. Die hoeveelheid is genoeg om de gemiddelde dichtheid van de melkwegstelsels constant te houden. Volgens deze theorie is er geen duidelijk omschreven begin en ook geen duidelijk omschreven einde. Het heeft in dat geval ook geen bepaalde omvang, want het strekt zich uit tot in het oneindige.
De derde theorie is die van het Trillende heelal. Het heelal is aan schommelingen onderhevig en kent periodes van uitzetting en periodes van samentrekking, een soort ademend heelal. Sterren worden gevormd tijdens de uitzettingsperiode en storten ineen of sterven de samentrekkende periode. Tegenwoordig zouden we ons midden in een uitzettingsperiode bevinden. Maar vroeg of laat zou de uitzettende 'bobbel' beginnen in te krimpen. De theorie wordt niet erg waarschijnlijk geacht.

Ik denk dat de Big Beng theorie die van het Trillende heelal niet uitsluit. Het exploderende oer-atoom van zo'n honderdmiljoen km is in zijn uitdijende fase en zal mogelijkerwijze eens stabiliseren om vervolgens in te krimpen.
Vlak na de ontploffing van het Oer-atoom, dat protonen, neutronen en elektronen bevat als bouwstenen van atomen, steeg de temperatuur tot duizend miljoen graden. De deeltjes begonnen zich aan elkaar te binden en vormden atoomkernen. Na ongeveer 30 miljoen jaar is de temperatuur afgenomen tot enkele duizenden graden. Toevallige opeenhopingen van materie beginnen te condenseren en vormden sterren en melkwegstelsel. Het heelal van tegenwoordig is ongeveer tien miljard jaar oud. De delen van het Oer-atoom, die de grootste snelheid hebben gekregen bij de explosie, zijn nu het verst van het centrum verwijderd. Probleem is dat we eigenlijk niet ver genoeg kunnen terugkijken in de ruimte en in de tijd. Het licht van verafgelegen melkwegstelsels is heel lang onderweg naar de Aarde om ons te bereiken. De verst afgelegen melkwegstelsels, die tot nu toe ontdekt zijn, staan op ongeveer vijf miljard lichtjaar afstand. We zien dus wat er in werkelijkheid vijf miljard lichtjaar geleden gebeurde.
Het heelal groeit en wordt groter. Niet echter volgens de Duitse astronoom
Heinrich Olbers, die meent dat het heelal eindig is.

Wat is de vorm van het heelal? Bolvormig of helemaal onbegrensd, zich uitstrekkend tot in het oneindige. Alle informatie die hierover bij de mens aanwezig is, komt van het licht (en de radiogolven) die worden uitgezonden door ver afgelegen melkwegstelsel. Het heelal is niet driedimensionaal, zoals een baksteen of een bol. Het is vierdimensionaal en de vierde dimensie is de tijd. Het licht speelt een belangrijke rol in de vierde dimensie die bepalend is voor de kromming van het heelal. Tijd is een factor waarmee de natuurkundige Albert Einstein zich onsterfelijk heeft gemaakt. Hij ontwikkelde in het begin van de vorige eeuw de relativiteitstheorie, die tot op de dag van vandaag stand heeft gehouden. In zijn Algemene Theorie wordt voorspelt, dat het licht van een ster afgebogen zou worden door de zwaartekracht (aantrekkingskracht) van de Zon. Dat verandert dan de schijnbare positie van die ster. De theorie is van belang voor de vierde dimensie van het heelal.
(Naar boven)Deze afbeelding van het heelal (hiernaast) bevat het oudste licht uit het universum
. De ovale vorm is een projectie van het hele heelal. De afbeelding bevat zoveel details dat het deze tot de meest belangrijke wetenschappelijke ontdekking sinds jaren maakt. Dit kosmisch portret is in 2003 gemaakt met de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Een van de grootste verassingen is dat de afbeelding data geeft van de eerste generatie sterren die 200 miljoen jaar na de Big Beng hun licht uitzonden. Astronomen zeggen op basis van deze data dat het heelal 13,7 miljard jaar oud is, met een foutpercentage van 1%.

De op 30 juni 2001 gelanceerde WMAP die op 1,7 miljoen km een baan beschrijft. De WMAP zal gedurende drie jaren continu de kosmische microgolven op de achtergrond observeren .
Boemerangnevel in ons Melkwegstelsel

Galaxy NGC 3314 

© Copyright 2004 - 2006 J.M.J.F. Janssen - Hilversum