Verblijf op Aarde

 
Asielpagina
voor geweigerde en verbannen meningen


Vaak worden meningen geweerd. Ze zijn bij de media niet welkom. Meningen passen niet in het redactionele beleid, heet het dan. Bepaalde meningen zijn vaak gevaarlijker dan andere vormen van menselijke activiteit. Weigeren van opvattingen en meningen gebeurd niet alleen door de behoudende en rechtse media. Dagbladen als de Volkskrant en de NRC kunnen er ook wat van. Soms is het niet eens opzet, maar denkt men onvoldoende na over de weige-ring. Veelal hebben kranten te weinig ruimte zegt men en is de mening buiten de boot gevallen.

Op deze Asielpagina kunt u van de afgewezen en geweigerde meningen kennisnemen.

  weigerde meerdere malen verzonnen onzin te  rectificeren en opvattingen van anderen te plaatsen. De  laatste keer betrof het een mening van de Bewonersvereniging Electrobuurt in Hilver-sum over een lokaal politicus.
vlak weigerde voor het kamerdebat over de begroting 2006 van VROM een artikel van mij over een speci-fiek onderwerp inzake het huurbeleid.
En onlangs weigerde een verhaal van mr. G. Bogaers uit Laren over de dramatische ontwikkelingen van de zeespiegelstijging.

weigerde opnieuw enige meningen. In het ene geval werd niet eens opgaaf van reden verstrekt. In het andere geval vond de redactie dat men de Gooise corporatiebestuurders niet zo mocht aanpakken.


Heeft u ook zo'n ervaring met een redactie die toch meer om haar eigen mening geeft en die van u niet verder wil doorgeven? U kunt hier terecht.


Copyright 2005 - 2006  J.M.J.F. Janssen - Hilversum