Verblijf op Aarde

Menselijke hersenen

 
 
  
In een menselijke cocon

Na een ruime observatie van wat er allemaal op Aarde leeft besloot ik de mens uit te kiezen voor mijn tijdelijk verblijf. Belangrijkste reden daarbij is de menselijke bewustwording en een aanwezig geacht klein gedeelte dat men (naast het fysische lichaam) intellectueel vermogen noemt.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groep van cellen die elk een speciale functie in het levensproces vervullen. Groepen van gelijksoortige cellen zijn weefsels, die met andere weefsels organen vormen. Spierweefsels zijn van belang bij organische functies en voor de motoriek van het skelet. Het skelet draagt de mens. Zonder dit geraamte zou het lichaam instorten onder zijn eigen gewicht.  Het skelet, samengesteld uit allerlei botten en beenderen, bestaat uit 30% tot 40% uit organisch materiaal.
De mens heeft een autonoom zenuwstelsel, waarvan de aansturing van uit de hersenen plaats heeft. Iets soortgelijks vindt je bij groepen mensen die zich laten aansturen door een regering, en die ordenende regels voor de samenleving maakt, waarvan niet mag worden afgeweken, op straffe van een tijdelijke of levenslange vrijheidsberoving of een boete.

Het hart voedt de hersenen met zuurstofrijk bloed zodat deze kunnen functioneren. Hersenen en hart zijn van eminent belang voor het levensproces. Inmiddels is de mens er in geslaagd het hart door een donorhart te vervangen. De zuurstof wordt verkregen door de longen waar de zuurstof uit de door de neus of mond ingeademde lucht wordt vrijgemaakt. Het belangrijkste deel van de voeding zijn koolhydraten die in de maag worden opgenomen. Het meeste voedsel is van dierlijke en vegetarische oorsprong.

Dit lichaam kreeg ik aangemeten, waarbij mij het mannelijk geslacht werd toebedeeld. En ik diende bij het begin, 3½ kg zwaar naar menselijke maatstaven gemeten, te beginnen. Dat wil zeggen, mijn intellectuele vermogens werden op nul gezet en de primaire, voornamelijk biologische instincten en emoties die onlosmakelijk met het lichaam van de mens verbonden zijn, werden volop geactiveerd. Mij werd een vader en moeder toegewezen. Bij de overheid, ik weet nu wat daar allemaal achter schuilgaat, werd ik officieel geregistreerd onder de namen Jacobus Maria Josephus Felicitas Janssen. De namen zijn ontleend aan familieleden van de mij toegemeten ouders en hebben een functie in de sociale omgang met andere mensen, en niet te vergeten het overheidsapparaat. Denk niet dat je tussentijds even andere namen aanneemt.

De menselijke samenleving bestaat uit verschillende culturen. In de meeste daarvan is het normaal dat een vertegenwoordiger van het vrouwelijk geslacht met een vertegenwoordiger van het mannelijk geslacht een kleine gemeenschap vormt, welke in de meeste dominante culturen met het begrip gezin wordt aangeduid. Man en vrouw kunnen door te paren nageslacht voort brengen. Maar ook vrouw en vrouw, en man en man samenlevingsverbanden komen voor. Deze worden niet door alle overheidsapparaten erkent en gewaardeerd. Opvallend is dat je in de meeste culturen je lichaam met kleding (stoffen omhulsels) dient af te dekken. Met name de borsten bij de vrouw en de geslachtsdelen ( van belang voor de voortplanting van de mens) dienen in ieder geval bedekt te zijn volgens de overheidsapparaten die de samenlevingen aansturen. In diverse mensengemeenschappen is hevige discussie gaande over het verbieden van hoofddoekjes en andere lichaamsbedekkingen.
(Naar boven)

 

 

 

 

 

 


Mens Madonna. Meestal hebben ze hun lichaam meer bedekt.

 

 

 


Een mens van dichtbij. Dit is Mariah Carey


Mens Balkenende. Hoofd van een regering die een groep mensen aanstuurt.


Afrikaanse vrouw met kind

 

 

 

 

Chinese vrouw

 

 

 


Vrouwen die uniforme lichaamskleding dragen

© Copyright 2004 - 2008 J.M.J.F.Janssen - Hilversum