Verblijf op Aarde

Babypicture van het heelal
Klik hier voor de maanstanden

Het heelal

Kijk als het donker is naar boven en zie de planeten uit het zonnestelsel, de sterren, nevels en andere melkwegstelsels. Met de uitvinding van nieuwe observatietechnieken, kan de mens meer aan het firmament ontdekken. Met name de ruimtevaart heeft nieuwe wetenschap toegevoegd aan die van de astronomie. Astronomen hebben ontdekt dat alle andere sterrenstelsels, dan ons eigen Melkwegstelsel, zich van ons af bewegen. Verder afgelegen stelsels vliegen sneller naar achteren, dan dichtbijstaande stelsels. De verst afgelegen stelsels blijken zich van ons af te bewegen met een snelheid die de helft is van de lichtsnelheid. De stelsels stonden dus vroeger veel dichter bij elkaar.

Volgens de gangbare theorie (Big Bang als de Grote Klap) over de oorsprong van het heelal,

was alle materie van het heelal oorspronkelijk samengeperst in een oeratoom van zo'n honderd miljoen kilometer. Door aan te nemen dat de melkwegstelsels altijd met dezelfde snelheid aan het uitzetten waren, kan men dus uitrekenen wanneer de expansie begon. Toch verschaft dit geen bevredigend antwoord omtrent het begin. Astronomen zijn er bijna zeker van dat sommige melkwegstelsels ten minste tien miljard jaar oud zijn en voor de leeftijd van het heelal (aangenomen dat de uitzettingssnelheid constant is) komt men slechts op ongeveer acht miljard jaar. Dat zou mogelijk betekenen dat de expansiesnelheid bij het begin kleiner was.
Toen het heelal pas begon uit te zetten was de materie dichter op elkaar gepakt en de aantrekkingskracht die de massadeeltjes naar elkaar trok, was overeenkomstig groter.
Toen de kracht van de beginexplosie hen verder uit elkaar had gedreven, werd de invloed van de aantrekkingskracht minder en ging de uitzetting sneller.

© Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F. Janssen - Hilversum