Verblijf op Aarde

 
 
 
 
 
Lust om te Overleven neemt in hoog tempo af

Wat valt er te overleven? Dat weet je niet op het moment dat je wilt overleven. Veel intuïtie en overlevingsdrang zijn slagingsfactoren. Maar de lust om te overleven wordt steeds geringer. Globalisering en andere vormen van politieke en bestuurlijke schaalvergroting doet de Aardmensen van elkaar vervreemden. In het Europa van de 25 lidstaten is vrij verkeer van handel en goederen één van de belangrijkste uitgangspunten van het Europees handvest. Maar Nederland probeert wanhopig barrières op te werpen om een grote toevloed van Polen te voorkomen. Het is niet meer toegestaan om ladders te gebruiken voor het wassen van je ramen. Dat is door Europese regelgeving vastgelegd.
De Aardmensen in Nederland is nimmer gevraagd of Nederland wel tot Europa moet toetreden, in tegenstelling tot andere regeringen die wel hun burgers in een referendum naar hun mening hebben gevraagd. Eigenlijk is er geen democratische legitimatie voor al die Nederlandse politici die u in Brussel vertegenwoordigen.
En zolang er ziekenhuizen zijn waar lange wachtlijsten het moment bepalen dat Aardmensen aan hun ziektebeelden geholpen worden en het niet ondenkbaar is dat er binnenkort een wachtlijst komt voor euthanasie, komt het moment dichterbij dat de lust om te overleven wegebt. Voor velen hoeft het dan niet meer.


(Naar boven)

 

© Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F. Janssen - Hilversum