Verblijf op Aarde

 
 
Tijd, afstand, snelheid, overleven en weer terugkomen

21 december is een veel belangrijker datum dan 1 januari. Op 21 december bevindt de aarde zich in zijn omloopbaan in het perihelium en is dan het dichtst bij de zon. Hij heeft dan de hoogste snelheid en gaat plankgas de zon voorbij om vier maanden later in het aphelium te zijn aangekomen waar hij het verst van de zon is verwijderd en zijn baansnelheid het laagst is. 1 Januari heeft in de astronomie geen enkele betekenis. Een nieuw jaar kan nog geen enkele waarde hebben omdat er nog niets in is gebeurd.

De wereldgeschiedenis is evenmin veranderd toen de mensheid vanaf 4 oktober 1582 een nieuwe jaartelling accepteerde, omdat paus Gregorius XIII verordonneerde dat het een dag later 15 oktober van dat jaar zou zijn. Ik hou deze tijdrekening, die gebaseerd is op het siderisch jaar, waarbij het tijdsverloop wordt uitgedrukt tussen twee opeenvolgende doorgangen van de zon in een zelfde punt ten opzichte van de sterren, maar even aan. Ik ontkom echter niet aan enige relativering van wat wij onder tijd, ruimte, zwaartekracht en beweging verstaan.
Wat valt er te overleven en wat staat de wereld te wachten als ik terugkom. Aardmensen, maak dan je borst maar nat.






 

Copyright 2004 - 2007  J.M.J.F. Janssen - Hilversum