Verblijf op Aarde

 
 
 
 
 
 
Gericht en zonder hulp afgaan op kennisverwerving

Het is natuurlijk voor Aardemensen zeer verleidelijk zich te omringen met leermeesters die als het ware voor elk facet van het leven een advies geven, of een pasklaar antwoord gereed hebben. In dat opzicht zijn de ouders de meest dichtbij zijnde leermeesters. Van kinderen waarvan een ouder vroeg overlijd is veelal het gemis aan expertise zichtbaar. Hoewel, volgens mij zijn het juist deze kinderen, met name die waarvan vroegtijdig de vader is overleden, die de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk zelf te ontdekken. Het zijn kinderen die sneller initiatief nemen, eerder op eigen benen staan en in een groep gauwer de leiding op zich nemen. Soms worden de goedbedoelde adviezen van familieleden of vrienden als erg hinderlijk ervaren. Hij of zij krijgt dan vroegtijdige informatie die hij of zij het liefst zelf vergaard had. In het meest gunstige geval waarbij de eigen opvatting het meest met de werkelijkheid overeenkomt blijkt veelal het advies van de leermeester daar haaks op te staan.

Juist in een wereld waarin jarenlang de nadruk is gelegen op individualisering van de Aardmens is het onbegrijpelijk dat zo weinig nadruk is gelegd op zelfontplooiing en lijkt het alsof voor het leven alles prefab verkregen kan worden.


(Naar boven)

 

Copyright 2004 - 2008 J.M.J.F.Janssen - Hilversum