Verblijf op Aarde
Met de pacemaker op stap

 
 
 
 
   

Klik hier om het hoofdstuk over de moeilijke implantatie te lezen.


 

Klik hier om het hoofdtuk over de hersteloperatie te lezen.


 


 

Na de implantatie van de pacemaker in maart 2007 bleek na drie maaden dat de voor mij belangrijkste pacemakerdraad die in een ader op de linkerkamer was aangebracht, had losgelaten. Er moest daarom een hersteloperatie plaats hebben waarbij met behulp van de  endoscopische operatietechniek de oude draad verwijderd moest worden en er een nieuwe moest worden aangebracht. Deze nieuwe pacemakerdraad is nu op de wand van de linker-kamer vastgeschroefd zodat hij niet de benen kan nemen en zich op een plaats terugtrekt waar hij niets te zoeken heeft.

Van de implantatie die maar liefst zes uur duurde, waar normaal ťťn tot twee uur gebruikelijk is, was niet alleen erg lang, maar ook gecompliceerd en moeilijk vanwege de anatomie van hart en venen. Op deze website is het hoofdstuk te lezen dat over de implantatie gaat. Ik kan dit doen omdat ik niet onder narcose was en dus nauwlettend verslag kan doen van wat er gebeurde en hoe ik heb liggen te sidderen.
Ook is hier het hoofdstuk te lezen over de herstel-operatie waarbij de cardiothoracale chirurg en de cardioloog een knap hoogstandje hebben uitgevoerd om de zaak te herstellen, maar waarbij alles is mis gegaan wat kon misgaan.(Naar boven)

 Recensie van de man die voor de Nederlandse Bibliotheekdient de meeste boeken leest, dr. H.S. Verbrugh.

De auteur, voormalig wetenschapsvoorlichter van de Universiteit Utrecht, is ervarings-deskundige: hij kreeg na ruim tien jaar hartpatiŽnt geweest te zijn een pace-maker geÔmplanteerd wat niet zonder problemen ging, integendeel. Op een toon en in een stijl die je kunt verwachten van de doorgewinterde journalis-tieke deskundige die schrijft over iets dat hem letterlijk op leven en dood aangaat, doet hij verslag van wat hem overkwam, wat hij deed, wie hij ontmoette, wat hij leerde en hoe het hem verging. Persoonlijke ver-halen zijn perfect verwe-ven met een uiteraard voortreffelijk samen-gevatte uitleg over technische bijzonderhe-den. In een voorwoord bevestigt de bekende anesthesioloog in ruste Smalhout de veelal verontrustende negatieve ervaringen die de auteur met het medische establishment opdeed. Met enkele kleine foto's en tekeningen in zwart-wit. Geen literatuuropga-ve, register of soortgelijke aanvullingen - maar die zouden ook niet bij het 'format' van dit boek passen.
Dr. H.S. Verbrugh

© Copyright 2009 - 2013  J.M.J.F. Janssen - Hilversum