Verblijf op Aarde

Hartplatform / Hart- en bloedvaten / Hartziekten


 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog bloedvetgehalte

Als het cholesterol niet in orde is krijgt u geheid problemen. Cholesterol is een vetachtige stof, waarvan 70% door de eigen lever wordt gemaakt. Daarnaast kan het ook afkomstig zijn uit ons voedsel. In feite zijn er twee soorten cholesterol: 'het goede' en 'het slechte'. Het gaat hier over de transportpakketjes waarin de cholesterol door het bloed wordt vervoerd. De goede soort verwijdert het teveel aan cholesterol uit het bloed en de vaatwanden en wordt HDL genoemd. Cholesterol in deze goede pakketjes wordt het HDL-cholesterol genoemd. De slechte pakketjes noemt men LDL. De cholesterol uit deze pakketjes noemt men LDL-cholesterol. Het is dit ‘slechte’ LDL-cholesterol dat zich kan ophopen aan de binnenzijde van de wanden van de bloedvaten. Uiteindelijk kunnen hierdoor hart- en vaatziekten ontstaan. Als men spreekt over een verhoogd cholesterolgehalte wordt meestal het LDL-cholesterol bedoeld. Naast LDL- en HDL-cholesterol is ook het triglyceridengehalte van het bloed van belang. Triglyceriden is een ander woord voor vet. Wanneer het gehalte aan triglyceriden in het bloed te hoog is, is de kans op hart- en vaatproblemen eveneens verhoogd.

Cholesterol is noodzakelijk
Cholesterol is een onmisbare stof voor het menselijk lichaam. Het is nodig voor de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en het speelt een belangrijke rol in de spijsvertering. Maar een teveel aan LDL-cholesterol in het bloed is slecht voor de gezondheid. Het teveel aan cholesterol kan zich ophopen in de binnenzijde van de wanden van de bloedvaten. Deze bloedvaten kunnen hierdoor dichtslibben (vernauwen), waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten kunnen ontstaan.

Om een goede inschatting op het risico van hart- en vaatziekten te krijgen te kunnen maken, moeten diverse risicofactoren in kaart worden gebracht. Wat betreft de risicofactor cholesterol is alleen een bepaling van het totaal-cholesterolgehalte niet nauwkeurig genoeg. Het choles-terolgehalte en triglyceridengehalte worden uitgedrukt in mmol/l (millimol per liter).
Zijn bij u diverse cholesterolwaarden bepaald?
De ‘5-4-3-2-1 regel’ is een handig ezelsbruggetje om de streefwaarden van uw cholesterol en triglyceriden in de gaten te houden.

Totaal cholesterol
(mmol/l)
niet hoger dan
 
Totaal cholesterol
gedeeld door HDL- cholesterol
niet hoger dan
 
LDL-cholesterol
(mmol/l)
niet hoger dan
 
Triglyceriden
(mmol/l)
niet hoger dan
 
HDL-cholesterol
(mmol/l)
hoger dan
 
5 4 3 2 1

Bovenstaand schema en gegevens zijn ontleend aan het Cholesterol Informatie Centrum
van Pfizer.

Uw arts of specialist kan u bloedvetverlagende medicijnen voorschrijven tegen een te hoge hoeveelheid bloedvetten (cholesterol en triglyce-riden). Meestal worden deze pas voorgeschreven als het volgen van een dieet onvoldoende effect heeft. Bloedvetverlagende medicijnen zijn o.a.: Atorvastatine, Cerivastatine, Fluvastatine, Pravastatine, Simvastatine (allen cholesterolsyntheseremmers), Colestipol, Colestyramine (galzuurhoudende harsen) en Bezafibraat, Ciprofibraat, Clofibraat, Gemfibrozil en Acipimox (fibraten).
(Naar boven) 

Copyright 2005 - 2006, J.M.J.F.Janssen - Hilversum