Verblijf op Aarde

Hartplatform / Medicatie

 

Let op wat u slikt


Probeer niet uw medicijnen te vergelijken met die van uw buurman hartpatiŽnt, want u gaat er van uit dat die exacte dezelfde hartaandoening heeft als u. Meestal is dat niet het geval en heeft die ook een volstrekt andere medicatie. Lees in ieder geval de bijsluiters en neem contact op met de cardioloog of huisarts in het geval er ernstige bijwerkingen optreden. Hart- en vaatmedicijnen zijn heel globaal in een zestal rubrieken onder te verdelen: plastabletten (sterke, zwakke), ACE-remmers, digitalispreparaten, bŤtablokkers, vaatverwijders (verschillende soorten) en nitraten.

Lees in ieder geval de bijsluiters van de fabrikant. Geef nieuwe bijwer-kingen aan de fabrikant door en neem contact op met de huisarts of specialist als u last heeft van ernstige bijwerkingen. Stop nooit zonder overleg met het gebruik van medicijnen.
Wilt u meer weten over de werking van medicijnen vraag dan bij de Hartstichting naar de gratis brochure "Medicijnen en hartziekten" of ga naar de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) voor meer informatie. In de hier genoemde medicijnen is de naam van de werkzame stof en de handels-naam gebruikt.
(Naar boven)De beste medicijnen zijn:

Stoppen met roken

Minder zoutgebruik

Meer bewegen

Geen vet eten

Geen overgewicht

 

© Copyright 2005 - 2006, J.M.J.F.Janssen - Hilversum